เมล็ดกาแฟ

Arabica 100%
 • เมล้ดกาแฟ อราบิก้า
  004-011-1 Arabica100% คั่วเข้ม (บราซิล)

  ราคา 450 บาท/กก.
 • เมล็ดกาแฟ อราบิก้า
  004-011-3 Arabica 100 % คั่วกลาง

  ราคา 450 บาท/กก.
 • เมล็ดกาแฟ อราบิก้าคั่วอ่อน
  004-011-2 Arabica100% คั่วอ่อน (บลูเม้าเท่น)

  ราคา 450 บาท/กก.
รสเข้มมาก
 • เมล็ดกาแฟ เอสเพลสโซ
  004-006 Espresso P

  ราคา 295 บาท/กก.
 • เมล็ดกาแฟ Espresso เอสเพลสโซ
  004-007 Espresso B

  ราคา 295 บาท/กก.
 • เมล็ดกาแฟ เอสเพลสโซ บาร์
  004-015 Espresso Bar

  ราคา 315 บาท/กก.
 • เมล็ดกาแฟ เอสเพลสโซ
  004-008 Espresso

  ราคา 340 บาท/กก.
 • เมล็ดกาแฟ เอสเพลสโซ
  004-013 Espresso One

  ราคา 370 บาท/กก.
 • เมล็ดกาแฟ เอสเพลสโซเอ็กคลูซีฟ
  004-009 Espresso Exclusive

  ราคา 385 บาท/กก.
รสปานกลาง
 • เมล็ดกาแฟ เอสเพลสโซ
  004-002 Espresso DT

  ราคา 440 บาท/กก.
 • เมล็ดกาแฟ Espresso
  004-003 Espresso PM

  ราคา 450 บาท/กก.
Visitors: 37,089